Nieuwsbericht de Ainrommer – November

Van kooppodium tot leugenbankje – aan ideeën geen gebrek.  In de vorige Ainrommer schreven we al een kort verslag over de discussiebijeenkomst over de toekomstige mogelijkheden voor Zalencentrum Bulthuis en het Dorpshuis, die op zaterdag 24 september plaatsvond. Intussen heeft Marik Gnodde een prachtig en informatief videoverslag gemaakt van deze bijeenkomst, waarvoor dank Marik! Bekijk…

Nieuwsbericht de Ainrommer – Oktober

Zaterdagmiddag 24 september liep de grote zaal in het dorpshuis vol. Ruim 70 personen wilden graag meedenken over de toekomstige mogelijkheden voor Zalencentrum Bulthuis en het Dorpshuis. De middag werd geleid door Engbert Breuker uit den Andel. Voor de pauze gaven Anjo Bakker, Tialda Haartsen, Bert-Jan Bodewes (RIO Projects) en Wim Toonder van de werkgroep…