Nieuwsbericht de Ainrommer – November

Van kooppodium tot leugenbankje – aan ideeën geen gebrek.  In de vorige Ainrommer schreven we al een kort verslag over de discussiebijeenkomst over de toekomstige mogelijkheden voor Zalencentrum Bulthuis en het Dorpshuis, die op zaterdag 24 september plaatsvond. Intussen heeft Marik Gnodde een prachtig en informatief videoverslag gemaakt van deze bijeenkomst, waarvoor dank Marik! Bekijk…